• 0918992572

Penguard Universal – Sơn Chống Ăn Mòn Epoxy Jotun

Sơn Chống Ăn Mòn Epoxy Jotun Penguard Universal phổ biến Sơn Chống Ăn Mòn Epoxy Jotun Penguard Universal được sử dụng để dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển và ngâm nước hoặc các...
error: Content is protected !!