• 0918992572

SƠN CHỊU NHIỆT JOTUN SOLVALITT 1 THÀNH PHẦN

SƠN CHỊU NHIỆT JOTUN SOLVALITT 1 THÀNH PHẦN Sơn chịu nhiệt Jotun Solvalitt là loại sơn 1 thành phần khô lý gốc silicone acrylic, là loại sơn chịu nhiệt lên tới 600°C. Có thể dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian hay lớp phủ hoàn thiện trong môi trường...
error: Content is protected !!