• 0918992572

Penguard Universal – Sơn Chống Ăn Mòn Epoxy Jotun

Sơn Chống Ăn Mòn Epoxy Jotun Penguard Universal phổ biến Sơn Chống Ăn Mòn Epoxy Jotun Penguard Universal được sử dụng để dùng làm lớp chống rỉ, lớp trung gian, lớp phủ hoàn thiện hay làm hệ sơn một lớp trong môi trường khí quyển và ngâm nước hoặc các...

Hệ sơn Jotun cho sà lan và tàu kéo

Hệ sơn phủ kết cấu công nghiệp Jotun cho sà lan và tàu kéo phổ biến Hệ sơn phủ trong công nghiệp jotun cho sà lan và tàu kéo được sử dụng để trang trí, bảo vệ các bề mặt trong môi trường khắc nghiệt, thường xuyên như các kết...
error: Content is protected !!