• 0918992572

Hệ Sơn Chống Nóng Mái Tôn Tốt Nhất

Tổng Quan Sơn Chống Nóng Mái Tôn – Sơn Chống Nóng Mái Tôn theo nguyên tắc phản xạ ánh sáng khi nắng chiếu lên bề mặt – Giảm hấp thụ nhiệt, có thể giảm nhiệt độ từ 15 đến 25°C – Sơn chống nóng tăng độ bền cho bề mặt tôn:...
error: Content is protected !!