• 0918992572

SƠN DẦU DULUX HAMMERITE CHO KIM LOẠI

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH SƠN DẦU DULUX HAMMERITE Sơn dầu Dulux Hammerite có một lịch sử lâu đời. Thương hiệu ra đời lần đầu tiên năm 1962 ở Anh, khi Allen Forster phát triển một loại sơn hiệu ứng vân để sử dụng trong ngành công nghiệp cách điện. Nhưng...
error: Content is protected !!