• 0918992572

SƠN EPOXY KẺ VẠCH SÀN BÊ TÔNG

Như các bạn cũng đã thấy trong các tầng hầm, các vạch kẻ cho người đi bộ, sân tennis, bóng rổ, nhà kho thường có các đường kẻ vạch giúp ngăn cách, phân biệt và giới hạn. Điều này giúp cho con người dễ nhận biết được nơi thích hợp để...
error: Content is protected !!