• 0918992572

Sơn gốc nhựa đường Bitum màu Đen

Sơn phủ gốc nhựa đường Joton Jona Bitum Sơn phủ gốc nhựa đường Joton Jona Bitum là sơn phủ gốc nhựa đường Bitum, 1 thành phần, khô vật lý. Dùng phủ cho mặt trong và mặt ngoài của các bề mặt kim loại và bê tông có yêu cầu kháng...
error: Content is protected !!