• 0918992572

Sơn phủ Jotun Hardtop XP cho kết cấu kim loại

Hệ sơn phủ kết cấu công nghiệp Jotun Hardtop XP phổ biến Hệ sơn phủ trong công nghiệp jotun hardtop xp được sử dụng để trang trí, bảo vệ các bề mặt trong sơn môi trường ăn mòn cao , thường xuyên như các công nghiệp được làm bằng kim...
error: Content is protected !!