• 0918992572

Sơn phủ Jotun Hardtop AX cho kết cấu kim loại

Hệ sơn phủ kết cấu công nghiệp Jotun Hardtop AX phổ biến Hệ sơn phủ trong công nghiệp jotun hardtop ax được sử dụng để trang trí, bảo vệ các bề mặt trong môi trường khắc nghiệt, thường xuyên như các công nghiệp được làm bằng kim loại, sắt thép,...
error: Content is protected !!