• 0918992572

Sơn phủ Jotun Hardtop XP cho kết cấu kim loại

Hệ sơn phủ kết cấu công nghiệp Jotun Hardtop XP phổ biến Hệ sơn phủ trong công nghiệp jotun hardtop xp được sử dụng để trang trí, bảo vệ các bề mặt trong sơn môi trường ăn mòn cao , thường xuyên như các công nghiệp được làm bằng kim...

SƠN JOTUN PU 4 THÀNH PHẦN TỰ SAN PHẲNG

SƠN JOTUN TỰ SAN PHẲNG PU 4 THÀNH PHẦN – 10.64 L Sơn Jotun PU Tự San Phẳng Jotafloor PU Crete là hệ thống sơn sàn kháng khuẩn hỗn hợp 4 thành phần gốc Polyurethane , không chứa dung môi , tự giàn trải mang lại bề mặt liền mạch không...
error: Content is protected !!