• 0918992572

SƠN JOTUN PU 4 THÀNH PHẦN TỰ SAN PHẲNG

SƠN JOTUN TỰ SAN PHẲNG PU 4 THÀNH PHẦN – 10.64 L Sơn Jotun PU Tự San Phẳng Jotafloor PU Crete là hệ thống sơn sàn kháng khuẩn hỗn hợp 4 thành phần gốc Polyurethane , không chứa dung môi , tự giàn trải mang lại bề mặt liền mạch không...
error: Content is protected !!