• 0918992572

SƠN PHỦ BÓNG TRONG SUỐT KCC UT595 CLEAR

MÔ TẢ SƠN PHỦ BÓNG TRONG SUỐT KCC UT595 CLEAR Sơn phủ bóng trong suốt KCC KORETHANE TOPCOAT UT595 (sơn hệ lăn 3 lớp) là một loại sơn gốc nhựa polyester / acrylic hai thành phần với độ bóng cao. Khi sản phẩm được hoàn thiện nó tạo thành màng cứng...
error: Content is protected !!