• 0918992572

SƠN JOTUN TỰ SAN PHẲNG PU 4 THÀNH PHẦN

SƠN JOTUN TỰ SAN PHẲNG PU 4 THÀNH PHẦN – 10.64L Sơn Jotun PU Tự San Phẳng Jotafloor PU Crete là hệ thống sơn sàn kháng khuẩn hỗn hợp 4 thành phần gốc Polyurethane, không chứa dung môi, tự giàn trải mang lại bề mặt liền mạch không vết nối. Jotafloor...
error: Content is protected !!